گرافیسم

تخفیف ها

 تمامی تخفیف ها به صورت خودکار در سبد خرید اعمال می شود و قابل مشاهده است !

تمام دوره ها بعد از خرید از داخل پنل کاربری قابل دانلود هستند !

تخفیف های ویژه گرافیسم

با خرید چند دوره آموزشی به صورت همزمان می توانید از تخفیف های زیر بهره مند شوید. این تخفیف ها به صورت خودکار در سبد خرید شما اعمال می شوند.

  • خرید همزمان 2 محصول %10
  • خرید همزمان ۳ تا ۵ محصول %20
  • خرید همزمان ۶ تا ۹ محصول %30
  • خرید همزمان 10 تا 19 محصول %40
  • خرید همزمان 20 محصول و بیشتر %50

٪10 پاداش کیف پول

برای خرید بعدی

10 درصد از مجموع مبلغ سبد خرید شمابه عنوان تخفیف خرید بعدی در کیف پول شما ذخیره می شود!